Adverteren

Het is mogelijk in de programmaboekjes van onze concerten te adverteren. De advertentietarieven zijn:

  • 1/4 pagina A5, € 35
  • 1/2 pagina A5, € 60
  • Hele pagina A5, € 100
  • Hele pagina A5 op de achterkant van het boekje € 125

Voor het plaatsen van een advertentie kun je contact opnemen met Marlène Heunen. secretariaat@frieskamerorkest.nl