Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van het Fries Kamerorkest bedraagt € 240 per jaar, bij voorkeur te voldoen door een automatische overschrijving van €60,00 per kwartaal op rekening NL28 INGB 0000 5196 30 tnv Fries Kamerorkest.

Studenten betalen € 30,00 per kwartaal