Kaartverkoop

In verband met de verplichte registratie van bezoekers kunt u voor de concerten op 14 en 15 november uitsluitend kaarten reserveren door een mail te sturen naar kaarten@frieskamerorkest.nl

Vermeldt in het mailbericht uw naam en woonplaats en voor welk concert u kaarten bestelt. Na ontvangst van uw betaling op bankrekening NL28INGB0000519630 worden de kaarten voor u gereserveerd en liggen ze op naam klaar bij de kassa vanaf een half uur voor aanvang van het betreffende concert. Bij de betaling s.v.p. vermelden “kaart(en) + concertdatum”.

Toegangsprijzen:

  • volwassenen € 15,00
  • studenten en CJP € 7,50
  • vrienden van het orkest € 10,00

Het is niet mogelijk aan de kassa nog kaarten te verkrijgen