Boekingen

Het Fries Kamerorkest streeft ernaar vier concerten per jaar te geven, verspreid over diverse sfeervolle locaties in de provincie.

Het Fries Kamerorkest speelt ook graag op uitnodiging van culturele commissies, instellingen en bedrijven. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Herman Leusman, telefoon 058-2674049 of h.leusman@upcmail.nl.

of

Jan Kuipers, telefoon 06-27248688 of jankuipers97@gmail.com

FKO geeft concert in de Rabobank Leeuwarden